- Przyjaciele DKFu -

Jerzy Rębisz – z zawodu nauczyciel. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika /kierunek – pedagogika kulturalno-oświatowa/. W 1974 roku podjął pracę w grudziądzkim kinie „Orzeł”, które wkrótce przekształcił w kino „studyjne” prezentujące głównie ambitne, artystyczne filmy. Przy kinie działał Grudziądzki Dyskusyjny Klub Filmowy oraz powstała Młodzieżowa Akademia Filmowa. Od 1981 roku prowadzi kino „Helios”, pod opiekę, którego przeszedł DKF oraz znalazła kontynuację Młodzieżowa Akademia Filmowa. Był członkiem prezydium Polskiej Federacji DKF, w czasie, gdy prezesem jej był Janusz Zaorski, a wcześniej Andrzej Wajda. Był też członkiem zarządu Stowarzyszenia „Kina Polskie”.

W ciągu kilku edycji Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej współpracował z CK Teatr użyczając sali kinowej dla prezentacji przedstawień zrealizowanych w ramach Teatru Telewizji. Po likwidacji ostatniego kina studyjnego w Grudziądzu, Jerzy Rębisz działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego przeniósł do teatru.


dr Magdalena Wichrowska - filmoznawca i filozof, kierownik Pracowni Kultury Medialnej w Instytucie Kulturoznawstwa WSG w Bydgoszczy, wydawca i redaktor naczelna miesięcznika kulturalnego „Musli Magazine”. Autorka projektu edukacji filmowej „Filmownia”, spotkania odbywały się w ramach grudziądzkiego DKF-u w 2012 roku.

Głównym celem projektu było podejmowanie ciekawych zjawisk współczesnego kina oraz prezentowanie kinematografii w sposób niesztampowy, daleki od historycznych metryczek i upraszczających podziałów.


Maciej Kastner - artysta fotografik - członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Znawca i popularyzator historycznych technik fotograficznych. Swoje prace tworzy głównie w zabytkowych i specjalnych technikach fotograficznych, którymi są: guma dwuchromianowa, carbo, olej, techniki żelazowe, mokra płyta, fotografia w podczerwieni oraz innych. Jego prace mają indywidualny klimat i charakter, który nadawany jest podczas procesu ich powstawania. Wykładowca i juror w zakresie technik dwuchromianowych na pokazach, plenerach i konkursach. Laureat kilku konkursów fotograficznych. Do najważniejszych wymienić należy Grand Prix w konkursie „Grudziądz Foto 2005” za dyptyk „Samotnie przez Starówkę” oraz wyróżnienie w konkursie Remis 2009 w kategorii technik szlachetnych. Stypendysta Prezydenta Grudziądza (2012r.) oraz stypendysta Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego (2013).

Miano przyjaciela DKF-u Maciejowi Kastnerowi zostało przyznane za dokumentowanie kolejnych spotkań w ramach DKF.

Strona autorska: www.maciejkastner.art.pl
e-mail: maciejkastner@poczta.onet.pl, tel. +48 692434548